جک چهار میل پنوماتیک

جک پنوماتیکی چیست و چگونه کار میکند؟

جک پنوماتیکی وسایله ای مکانیکی است که با استفاده از انرژی هوای تحت فشار نیرو تولید می کنند. این دستگاه ها از پیستون، میله پیستون و سیلندر تشکیل شده اند. فشار داخل سیلندر با ورود هوا به یک طرف سیلندر افزایش می یابد. افزایش فشار داخلی باعث می شود که پیستون در جهت خاصی حرکت کند. میله پیستون نیروی ایجاد شده را به جسمی که قرار است جابجا شود منتقل می کند.

ادامه مطلب

فروشگاه اینترنتی محصولات پنوماتیکی

پنوماتیک چیست؟

نيوماتيک يا پنوماتيک از کلمه يوناني به معني نفس و هوا گرفته شده به طور مختصر پنوماتيک عبارت است از استفاده ازهواي فشرده براي ايجاد نيروي مکانيکي است .

ادامه مطلب