دوشاخه کلیپسی جک پنوماتیک

دوشاخه کلیپسی جک پنوماتیک قطعه ای فلزی است که برای کوبل سیلندر پنوماتیک به سایز محصولات پنوماتیک به شفت جک پنوماتیک